امروز: یکشنبه 27 آبان 1397 برابر با 18 نوامبر 2018

شاهرگ جاغوری

 • شنبه, 04 بهمن 1393

««شاهرگ جاغوری!؟»»

همانگونه که می دانیم اکثریت حوادث خونین و ناگوار طی سالهای اخیر، در فاصله میان «شاهراه قندهار- غزنی تا جاغوری» اتفاق می افتد. این مسیرهای خاکی از منطقه بازار «قره باغ» تا حوالی بازار «شاه جوی» به صورت ده ها «سرک انشعابی خاکی» به سمت جاغوری امتداد یافته و سرزمین مهم و پرنفوس جاغوری را به سایر نقاط کشور و حتی جهان خارج متصل می کنند. خوب است بدانیم که تمام این راه های انشعابی و فرعی در نهایت به سه راه اصلی جاغوری متصل می گردند:
1) «سرک قره باغ»: این مسیر از بازار قرباغ، دشت مرگ(دشت قره باغ)، کوتل زردآلو، تمکی عبور نموده و در نهایت به منطقه «ناوه لومان» جاغوری می رسد. این سرک که بیشترین قسمت های آن، در زمان جهاد ایجاد شده بسی طولانی، سنگ زار، خاکی، خسته کن و بسیار خطرناک است. زیرا، در «دشت قره باغ» بارها شاهد حوداث خونین، رهگیری و ناامنی در سالهای گذشته بوده ایم.
2) «سرک لرگه»: این مسیر از کمپینی، سگنیچی، لرگه و کوتل لرگه عبور نموده و به منطقه «چارشنبی داوود» در قسمت بالایی ناوه گری، جاغوری منتهی می گردد. این مسیر به دلیل خرابی کوتل میان منطقه داوود و لرگه و نیز عدم اطمینان موتروان ها، تنها شاهد گذر اندک موتر های مسافری یا شخصی است. حادثه خونین پارسال در این مسیر تنها حادثه مرگباری بود که دو زن شهید و چند نفر نیز زخم برداشتند، این مسیر نیز در عصر جهاد ساخته شده و از سابقه چندانی برخوردار نیست.
3) «سرک جنده»: این مسیر که از «جنده» از سرک پخته(شاهراه قندهار- غزنی) انشعاب یافته و با عبور از مناطق شینکی، تنگی اوتله، رسنه و لشکریی به منطقه اوتقول در منتهی الیه ناوه گری جاغوری وصل و به بازار مهم و مشهور انگوری متصل میگردد. این سرک؛ قدیمی ترین، اصلی ترین و در واقع سرک حکومتی(سرک شاهی) بوده و نخستین جاده موتر رو است که توسط حکومت در اوایل عصر حاکمیت ظاهرشاه به سمت جاغوری کشیده شده است. در زمان جمهوری داود خان، قرار بوده است که قسمت نخست این سرک از جنده به سوی انگوری، به صورت جاده فرعی درجه دو ساخته شود، برای همین زیرسازی آن از جنده آغاز و تا منطقه بدنام «خشک قلا» (قلعه) ساخته شده است. سرانجام درپی سقوط رژیم داود خان کارهای ساخت و ساز این مسیر متوقف، که تا کنون بدلیل ناامنی ها و نبود حکومت توانمند همچنان متوقف مانده است. این مسیر تقریباً شاهراه و «شاهرگ اصلی» ارتباطی جاغوری با دیگر مناطق کشور و نیز جهان خارج به شمار آمده و از آنجای که نسبتاً هموار و سهل العبور بوده و کوتلی در راه وجود ندارد، علاوه بر تردد موتر های مسافربری؛ لاری ها و تریلی های سنگین و نیمه سنگین باربری نیز از این مسیر عبور می نمایند که بدین سان تقریباً تمام مایحتاج مردم جاغوری و حتی مناطق اطراف جاغوری از این مسیر تأمین می گردد.

««مسیر های مرگ!؟»»
دیر زمانی است که مسیرهای منتهی به جاغوری، برای مردم جاغوری، متأسفانه به جاده های مرگ تبدیل گشته اند!؟ این بدان معناست که حوادث خونین در این مسیر از جاغوری تا سرک پخته(شاهراه قندهار- غزنی) همیشه در کمین مسافران جاغوری بوده و همانند چوبدستی پیرمرد کور به تعبیر مردم «سوته حافظ» ممکن است هر آن بر سر هر موتر و مسافرانی فرود آید و از هستی ساقط شان کند! یعنی که هر روزه باید گوش به زنگ و چشم به راه آماده وقوع حادثه ای خونبار دیگری باشیم.
برای همین؛ هر از چندگاهی در این مسیر، شاهد بروز فاجعه ای همانند: حادثه خونین چند روز پیش بوده و هستیم!؟ شوربختانه در پی هر اتفاقی ناگوار و خونینی تنها مویه و شیون مان برای چند روزی فضایی مجازی و دنیای حقیقی را پر می کند و عجیب آنکه پس از سپری شدن چند روز از زمان وقوع حادثه، ناگهان آن را، به دست فراموشی می سپاریم. گویی آمدنش فاجعه بوده و رفتن اش حادثه بوده است به همین سادگی!؟

«مقصر اصلی کیست؟!»
البته، تا جای درست است که در وقوع بسیاری از این حوادث خونین، گروه جنایتکار طالبان، «برادران ناراضی غلزی» یا «سپین ملاییک» دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دارند. اما، پرسش اساسی این است که به راستی تنها «مقصر اصلی طالبان است؟؟» آیا مقصر حکومت ضعیف و ناتوان مرکزی و زمامداران منطقه ای آن تقصر و قصور ندارند؟ آیا موتروان ها مقصر نیستند؟ آیا مقصر مردم جاغوری تقصیری ندارند؟ در پاسخ به چنین پرسش های به یقین می توان گفت: «در این جریان آغی پاک داموو وجود ندارد!؟» و همگان به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم مقصر بوده اند، تنها ممکن است در میزان تقصیر و کوتاهی؛ و یا در اندازه داشتن نقش و دخیل بودن در این حوداث، دسته ای نقش بارز تری داشته و دسته ای دیگر تقصیر کمتری داشته باشند. زیرا:
1) شکی نیست که طالبان عمدتاً پشتون که راه های انشعابی از مناطق ایشان می گذرند، متهمان اصلی بوده و نقش اصلی و اساسی در ایجاد این حوادث به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارند.
2) تردیدی نیست که در برخی موارد همانند: حادثه سال گذشته «سرک لرگه» که علت اصلی آن فرار موتروان و بی اعتنایی به ایست طالبان محلی بوده است. و یا همانند حادثه خونین چند روز پیش مسیر جنده «موتروان» مقصر اصلی است که برای چند لحظه زود رسیدن یا بدلیل صاف بودن مسیر فرعی تر، از راه های نامطمئن تر، سرک پخته را به سمت جاغوری ترک نموده مسافر دیار باقی گشته اند!؟
3) در این میان؛ یقیناً مردم جاغوری که از این راه استفاده نموده و همواره قربانی می دهند، نیز به نوعی مقصر اند یعنی «قربانیان مقصر!؟» بدان دلیل که مردم جاغوری به عنوان مردم متمدن، دانش دوست، فرهنگی با در صد سواد بالا هرگاه حاضر اند برای شرکت در استقبال از فلان رهبرنمایی بی خاصیت یا فلان شخصیت بی شخصیت در دسته های چند هزار نفری حاضر گردند، آیا نمی توانند به قول آن دوست عزیز: «حداقل بعد هر حادثه ای یک تظاهرات مدنی ترتیب داده و همانند مردم بامیان به صورت نمادین «سرکی را کاه گیل» نموده و یا «الکین» غول پیکری ساخته و یا به خری جایزه خوش خدمتی و... بدهند؟!» آیا مردم جاغوری نمی توانند همان شیون و مویه های خویش بر کشته گان بی گناه خود را، رسانه ای و جهانی نمایند؟ آیا مردم جاغوری نمی توانند داد خود را به مرکز ولسوالی بعد ولایت و آنگه به پایتخت ببرند و به داد و بیداد خویش تا رسیدن به حداقل نتیجه ادامه دهند؟ آیا مردم جاغوری نمی توانند به نماینده حقوق بشر(سیما سمر) که خود که زاده سرزمین نخبه پرور جاغوری است شکایتی ببرند؟ آیا ؟؟؟؟؟ به قول شاعر:
««گر نگرید طفل کی نوشد لبن؟؟»»
4) تقصیر حکومت های بی خاصیت و ناکارآمد به اندازه ای آشکار و روشن است که نیازی به تصریح نیست. زیرا، در طی چهارده سالی که از پدیداری نظام جدید با اصطلاح دموکراسی می گذرد، با اینکه در مناطق ناامن پشتون نشین یک مکتب و یا یک سرک ده ها بار بازسازی و دیگر باره توسط طالبان تمدن ستیز تخریب گردیده است! چه کاری مثبتی جز وعده و وعید های توخالی و بی نتیجه برای منطقه امن و پر نفوذ جاغوری انجام یافته است؟ چرا سرک مسیر قره باغ که قرار بود از راه زردآلو به سمت جاغوری کشیده و پخته شود در طی سیزده سال از حدود بازار قره باغ یک وجب فراتر نرفته است؟ اگر به قول دولت مردان ولایت نشین، بودجه این سرک از طرف دولت نبوده و از طرف «پی آر تی» بوده، حال که مدتی است این سازمان نیز دست از بازسازی این مناطق کشیده، چرا دولت بودجه ای برای این کار نیمه تمام در نظر نمی گیرد؟ و؟؟؟ .

««اسیران دسته و دنگه!!؟»»
تردید وجود ندارد که مانع تراشی برای جلوگیری از بازسازی این راه و مسیر های منتهی به جاغوری، همانند مانع تراشی بر سر ولایت شدن جاغوری است. همانگونه که این مسأله ریشه های خارج از جاغوری دارد، بدبختانه ریشه های عمیق تر در نارسایی های داخل جاغوری نیز دارد! متأسفانه ما هنوز «اسیر» قول، قریه، دنگه، دسته و خانوار بوده و برای اینکه تمام امکانات حکومتی در فلان منطقه خاص متمرکز گردد، حاضریم تمام تلاش خود را به خرج دهیم که فقط منفعت فلان قوم و دسته تأمین گردد!؟ چنان دگم اندیشیم که می پنداریم یا امکانات تنها در فلان نقطه خاص متمرکز گردد و یا اینکه هرگز به جاغوری نیاید!؟ بر اساس این باور متأسفانه جاغوری تا سرحد یک دسته پایین کشیده شده و تا کنون به این جهان بینی نرسیده ایم که میان «منفعت جاغوری» با «منافع فلان دسته و دنگه و خانوار» فرق گذاریم!!؟ این داستان مضحک و احمقانه تا جای ادامه می یابد که سرانجام به ضرر تمام مردم جاغوری تمام شده و پروژه یا پروژه های که قرار است در جاغوری انجام یابند انصراف داده و از جاغوری به مناطق دیگر سوق داده می شوند. نمونه بارز آن در قضیه داستان مضحک سروی جای ولایت جاغوری بود، که حماقت «اسیران دنگه و دسته» را به روشنی آشکار ساخت. در حالیکه هنوز «تولی»(خرگوش) کشته نگشته بود این جماعت بر سر «تولی» خیالی با سیخ به جان هم افتاده و شخصیت جاغوری را لگد مال نمودند!!؟

««نتیجه!؟؟»»
1) تمام سخن این است که مردم جاغوری به خود آیند و در پی این فجایع تنها به مویه و زاری داخلی اکتفا نکنند؛ بلکه، با تظاهر مدنی و رسانه ای نمودن آن حکومت خایین محلی و مرکزی را به چالش بکشند.
2) برای بازسازی یکی از مسیر های منتهی به جاغوری تلاش پیگیر و بی امان داشته باشند تا به این مهم دست یابند. زیرا، اگر مسیر انشعابی از شاهراه کابل – قندهار به سمت جاغوری پخته و مدرن بازسازی گردد. دیگر شاهد تکرار چنین حوادث مرگبار نخواهیم بود یا به حداقل خواهد رسید.
3) فشار همسان حکومت و مردم جاغوری بر ساکنان پشتون همسایه در مسیرهای منتهی به جاغوری مسلماً نتیجه بخش خواهد بود که این مردم بتوانند با فشار بر طالبان محلی (فرزندان و برادران خود) این جماعت خودسر را به نوعی کنترل نموده و مانع ماین گذاری راه های این مسیر گردند. چشم پوشی از تعصب های کهنه و پوسیده دسته و دنگه و حرکت در مسیر منافع کلان تمام مردم جاغوری مهمترین اصل در مهار نارسایی های داخلی و بدست آوری موفقیت های خارج از جاغوری خواهد بود.

خرمی

منتشر شده در مقالات
کد خبر: 1114
 • پیام تسلیت حضرت آیت الله صالحی به مناسبت حادثه درناک شهر گردیز
  پیام تسلیت حضرت آیت الله صالحی به مناسبت حادثه درناک شهر گردیز پیام تسلیت حضرت آیت الله صالحی به مناسبت حادثه درناک شهر گردیز بسمه تعالی من المومنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا شهادت موهبتی الهی و معبر است که انسان به واسطه آن از این جهان خاکی و ناسوت…
  نوشته شده در شنبه, 13 مرداد 1397 07:03
 • برگزاری کارگاه روش شناسی پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی
  برگزاری کارگاه روش شناسی پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی به گزارش پایگاه خبری رسالت کارگاه روش شناسی پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی در حوزه علمیه رسالت با شرکت ده ها تن از طلاب سطوح عالیه از روز دوشنبه چهارم سرطان توسط استاد دکتر اسماعیل دانش پژوهشگر بین المللی…
  نوشته شده در دوشنبه, 04 تیر 1397 22:21
 • پیام تسلیت دفتر حضرت آیت الله صالحی به مناسبت شهادت حجه الاسلام توکلی
  پیام تسلیت دفتر حضرت آیت الله صالحی به مناسبت شهادت حجه الاسلام توکلی   بسم‌الله الرحمن الرحیم ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. خبر شهادت عالم عامل، حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر توکلی موجب تالم وتاثر فراوان گردید. او که برای رضای ذات اقدس حق تعالی در راه خدمت به اسلام و مسلمین تلاش…
  نوشته شده در شنبه, 02 تیر 1397 14:04
 • نشست تخصصی ارتباط فعالیتهای حوزوی با مسائل سیاسی اجتماعی معاصر
  نشست تخصصی ارتباط فعالیتهای حوزوی با مسائل سیاسی اجتماعی معاصر نشست تخصصی ارتباط فعالیتهای حوزوی با مسائل سیاسی اجتماعی معاصر نشست تخصصی «ارتباط ارتباط فعالیتهای حوزوی با مسائل سیاسی اجتماعی معاصر» با حضور استاد ارجمند «جناب حجج الاسلام والمسلمین وفی ریاست امور روحانیون استان خراسان ْقرایی ریاست برنامه ریزی جوزه در استان خراسان و اربابی معاونت امور مساجد استان خراسان…
  نوشته شده در یکشنبه, 27 خرداد 1397 07:14
 • برگزاری نمازسعید فطردر مدرسۀ علمیه ولایت مرکز بامیان
  برگزاری نمازسعید فطردر مدرسۀ علمیه ولایت مرکز بامیان   به گزارش پایگاه خبری رسالت :   همزمان با مساجد و تکایای سرتا سرکشور نماز عید سعبد فطر به امامت حجت السلام والمسلمین حاج آقای بابه محسنی با حضورصد ها تن از مؤمنین درمدرسۀ علمیه ولایت، مرکز بامیان اقامه گردید.   حجت السلام محسنی در بخشی از خطبه های…
  نوشته شده در شنبه, 26 خرداد 1397 15:32
 • میزان فطریه و مسائل فقهی مربوط به آن
  میزان فطریه و مسائل فقهی مربوط به آن به گزارش پایگاه خبری رسالت با پایان ماه مبارک رمضان مسئله میزان فطریه و مسائل فقهی مربوط به آن بیش از پیش  مورد سوال قرار می گیرد مسئول پاسخ به شبهات حوزه علمیه رسالت در یادداشتی از زاویه تاریخی به موضوع نگریسته است و به طرح این مسئله پرداخته که…
  نوشته شده در جمعه, 25 خرداد 1397 04:43
 • بهره مندی از افکار و اندیشه های آن امام خمینی(ره) رمز رشد و تعالی جهان اسلام
  بهره مندی از افکار و اندیشه های آن امام خمینی(ره) رمز رشد و تعالی جهان اسلام بهره مندی از افکار و اندیشه های آن امام خمینی(ره) رمز رشد و تعالی جهان اسلام  همزمان با بیست و نهمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، سمیناری با عنوان «نوآوری های فلسفی عرفانی حضرت امام خمینی (ره)» از سوی حوزه علمیه رسالت و دفتز حضرت آیت الله صالحی در…
  نوشته شده در جمعه, 18 خرداد 1397 13:05
 • گزارش مراسم شبهای قدر
   به گزارش پایگاه خبری رسالت ْحوزه علمیه رسالت در شبهای نوزدهم ْ بیست و یکم و بیست وسوم ماه مبارک رمضاندر سوگ امام المتقین گریست. مراسم ویژه این شبها بالخصوص شب شهادت امام علی(ع) باحضور صد ها تن از هم وطنان و مومنین خدا جو برگزار شد. این مراسمها از…
  نوشته شده در جمعه, 18 خرداد 1397 09:46
 • سر زنش وتهدید در پرتوی عبارت ویل در قران
  سر زنش وتهدید در پرتوی عبارت ویل در قران به گزارش پایگاه خبری رسالت  آخرین درس تفسیر در ماه شعبان المعظم با عنوان ( ویل ) توسط حضرت ایت الله صالحی برگزار گردید  ایشان ابتدا بیان داشتند که هشدارهای قرانی باید سرلوجه امور زندگی فردی و اجتماعی باید باشد  یکی از این هشدار ها  عنوان ویل می باشد .در…
  نوشته شده در دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 23:05
 • پیام تسلیت دفتر حضرت آیت الله صالحی به مناسبت حوادث درناک اخیر افغانستان
  پیام تسلیت دفتر حضرت آیت الله صالحی به مناسبت حوادث درناک اخیر افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون با تأسف و اندوه فراوان که روز دوشنبه، کشور ما شاهد حوادث تلخو خونین بود. در حمله تروریستی‌ای که در کابل، منطقه شش درک، انجام یافته،عده ای از شهروندانمان ، شهید و مجروح گردیده اند. نُه تن از خبرنگاران و…
  نوشته شده در سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397 19:45

فعالیتهای مسجد جامع الزهرا

فعالیتهای حوزه علمیه رسالت