امروز: پنج شنبه 06 ارديبهشت 1397 برابر با 26 آوریل 2018

شاهرگ جاغوری

 • شنبه, 04 بهمن 1393

««شاهرگ جاغوری!؟»»

همانگونه که می دانیم اکثریت حوادث خونین و ناگوار طی سالهای اخیر، در فاصله میان «شاهراه قندهار- غزنی تا جاغوری» اتفاق می افتد. این مسیرهای خاکی از منطقه بازار «قره باغ» تا حوالی بازار «شاه جوی» به صورت ده ها «سرک انشعابی خاکی» به سمت جاغوری امتداد یافته و سرزمین مهم و پرنفوس جاغوری را به سایر نقاط کشور و حتی جهان خارج متصل می کنند. خوب است بدانیم که تمام این راه های انشعابی و فرعی در نهایت به سه راه اصلی جاغوری متصل می گردند:
1) «سرک قره باغ»: این مسیر از بازار قرباغ، دشت مرگ(دشت قره باغ)، کوتل زردآلو، تمکی عبور نموده و در نهایت به منطقه «ناوه لومان» جاغوری می رسد. این سرک که بیشترین قسمت های آن، در زمان جهاد ایجاد شده بسی طولانی، سنگ زار، خاکی، خسته کن و بسیار خطرناک است. زیرا، در «دشت قره باغ» بارها شاهد حوداث خونین، رهگیری و ناامنی در سالهای گذشته بوده ایم.
2) «سرک لرگه»: این مسیر از کمپینی، سگنیچی، لرگه و کوتل لرگه عبور نموده و به منطقه «چارشنبی داوود» در قسمت بالایی ناوه گری، جاغوری منتهی می گردد. این مسیر به دلیل خرابی کوتل میان منطقه داوود و لرگه و نیز عدم اطمینان موتروان ها، تنها شاهد گذر اندک موتر های مسافری یا شخصی است. حادثه خونین پارسال در این مسیر تنها حادثه مرگباری بود که دو زن شهید و چند نفر نیز زخم برداشتند، این مسیر نیز در عصر جهاد ساخته شده و از سابقه چندانی برخوردار نیست.
3) «سرک جنده»: این مسیر که از «جنده» از سرک پخته(شاهراه قندهار- غزنی) انشعاب یافته و با عبور از مناطق شینکی، تنگی اوتله، رسنه و لشکریی به منطقه اوتقول در منتهی الیه ناوه گری جاغوری وصل و به بازار مهم و مشهور انگوری متصل میگردد. این سرک؛ قدیمی ترین، اصلی ترین و در واقع سرک حکومتی(سرک شاهی) بوده و نخستین جاده موتر رو است که توسط حکومت در اوایل عصر حاکمیت ظاهرشاه به سمت جاغوری کشیده شده است. در زمان جمهوری داود خان، قرار بوده است که قسمت نخست این سرک از جنده به سوی انگوری، به صورت جاده فرعی درجه دو ساخته شود، برای همین زیرسازی آن از جنده آغاز و تا منطقه بدنام «خشک قلا» (قلعه) ساخته شده است. سرانجام درپی سقوط رژیم داود خان کارهای ساخت و ساز این مسیر متوقف، که تا کنون بدلیل ناامنی ها و نبود حکومت توانمند همچنان متوقف مانده است. این مسیر تقریباً شاهراه و «شاهرگ اصلی» ارتباطی جاغوری با دیگر مناطق کشور و نیز جهان خارج به شمار آمده و از آنجای که نسبتاً هموار و سهل العبور بوده و کوتلی در راه وجود ندارد، علاوه بر تردد موتر های مسافربری؛ لاری ها و تریلی های سنگین و نیمه سنگین باربری نیز از این مسیر عبور می نمایند که بدین سان تقریباً تمام مایحتاج مردم جاغوری و حتی مناطق اطراف جاغوری از این مسیر تأمین می گردد.

««مسیر های مرگ!؟»»
دیر زمانی است که مسیرهای منتهی به جاغوری، برای مردم جاغوری، متأسفانه به جاده های مرگ تبدیل گشته اند!؟ این بدان معناست که حوادث خونین در این مسیر از جاغوری تا سرک پخته(شاهراه قندهار- غزنی) همیشه در کمین مسافران جاغوری بوده و همانند چوبدستی پیرمرد کور به تعبیر مردم «سوته حافظ» ممکن است هر آن بر سر هر موتر و مسافرانی فرود آید و از هستی ساقط شان کند! یعنی که هر روزه باید گوش به زنگ و چشم به راه آماده وقوع حادثه ای خونبار دیگری باشیم.
برای همین؛ هر از چندگاهی در این مسیر، شاهد بروز فاجعه ای همانند: حادثه خونین چند روز پیش بوده و هستیم!؟ شوربختانه در پی هر اتفاقی ناگوار و خونینی تنها مویه و شیون مان برای چند روزی فضایی مجازی و دنیای حقیقی را پر می کند و عجیب آنکه پس از سپری شدن چند روز از زمان وقوع حادثه، ناگهان آن را، به دست فراموشی می سپاریم. گویی آمدنش فاجعه بوده و رفتن اش حادثه بوده است به همین سادگی!؟

«مقصر اصلی کیست؟!»
البته، تا جای درست است که در وقوع بسیاری از این حوادث خونین، گروه جنایتکار طالبان، «برادران ناراضی غلزی» یا «سپین ملاییک» دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دارند. اما، پرسش اساسی این است که به راستی تنها «مقصر اصلی طالبان است؟؟» آیا مقصر حکومت ضعیف و ناتوان مرکزی و زمامداران منطقه ای آن تقصر و قصور ندارند؟ آیا موتروان ها مقصر نیستند؟ آیا مقصر مردم جاغوری تقصیری ندارند؟ در پاسخ به چنین پرسش های به یقین می توان گفت: «در این جریان آغی پاک داموو وجود ندارد!؟» و همگان به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم مقصر بوده اند، تنها ممکن است در میزان تقصیر و کوتاهی؛ و یا در اندازه داشتن نقش و دخیل بودن در این حوداث، دسته ای نقش بارز تری داشته و دسته ای دیگر تقصیر کمتری داشته باشند. زیرا:
1) شکی نیست که طالبان عمدتاً پشتون که راه های انشعابی از مناطق ایشان می گذرند، متهمان اصلی بوده و نقش اصلی و اساسی در ایجاد این حوادث به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارند.
2) تردیدی نیست که در برخی موارد همانند: حادثه سال گذشته «سرک لرگه» که علت اصلی آن فرار موتروان و بی اعتنایی به ایست طالبان محلی بوده است. و یا همانند حادثه خونین چند روز پیش مسیر جنده «موتروان» مقصر اصلی است که برای چند لحظه زود رسیدن یا بدلیل صاف بودن مسیر فرعی تر، از راه های نامطمئن تر، سرک پخته را به سمت جاغوری ترک نموده مسافر دیار باقی گشته اند!؟
3) در این میان؛ یقیناً مردم جاغوری که از این راه استفاده نموده و همواره قربانی می دهند، نیز به نوعی مقصر اند یعنی «قربانیان مقصر!؟» بدان دلیل که مردم جاغوری به عنوان مردم متمدن، دانش دوست، فرهنگی با در صد سواد بالا هرگاه حاضر اند برای شرکت در استقبال از فلان رهبرنمایی بی خاصیت یا فلان شخصیت بی شخصیت در دسته های چند هزار نفری حاضر گردند، آیا نمی توانند به قول آن دوست عزیز: «حداقل بعد هر حادثه ای یک تظاهرات مدنی ترتیب داده و همانند مردم بامیان به صورت نمادین «سرکی را کاه گیل» نموده و یا «الکین» غول پیکری ساخته و یا به خری جایزه خوش خدمتی و... بدهند؟!» آیا مردم جاغوری نمی توانند همان شیون و مویه های خویش بر کشته گان بی گناه خود را، رسانه ای و جهانی نمایند؟ آیا مردم جاغوری نمی توانند داد خود را به مرکز ولسوالی بعد ولایت و آنگه به پایتخت ببرند و به داد و بیداد خویش تا رسیدن به حداقل نتیجه ادامه دهند؟ آیا مردم جاغوری نمی توانند به نماینده حقوق بشر(سیما سمر) که خود که زاده سرزمین نخبه پرور جاغوری است شکایتی ببرند؟ آیا ؟؟؟؟؟ به قول شاعر:
««گر نگرید طفل کی نوشد لبن؟؟»»
4) تقصیر حکومت های بی خاصیت و ناکارآمد به اندازه ای آشکار و روشن است که نیازی به تصریح نیست. زیرا، در طی چهارده سالی که از پدیداری نظام جدید با اصطلاح دموکراسی می گذرد، با اینکه در مناطق ناامن پشتون نشین یک مکتب و یا یک سرک ده ها بار بازسازی و دیگر باره توسط طالبان تمدن ستیز تخریب گردیده است! چه کاری مثبتی جز وعده و وعید های توخالی و بی نتیجه برای منطقه امن و پر نفوذ جاغوری انجام یافته است؟ چرا سرک مسیر قره باغ که قرار بود از راه زردآلو به سمت جاغوری کشیده و پخته شود در طی سیزده سال از حدود بازار قره باغ یک وجب فراتر نرفته است؟ اگر به قول دولت مردان ولایت نشین، بودجه این سرک از طرف دولت نبوده و از طرف «پی آر تی» بوده، حال که مدتی است این سازمان نیز دست از بازسازی این مناطق کشیده، چرا دولت بودجه ای برای این کار نیمه تمام در نظر نمی گیرد؟ و؟؟؟ .

««اسیران دسته و دنگه!!؟»»
تردید وجود ندارد که مانع تراشی برای جلوگیری از بازسازی این راه و مسیر های منتهی به جاغوری، همانند مانع تراشی بر سر ولایت شدن جاغوری است. همانگونه که این مسأله ریشه های خارج از جاغوری دارد، بدبختانه ریشه های عمیق تر در نارسایی های داخل جاغوری نیز دارد! متأسفانه ما هنوز «اسیر» قول، قریه، دنگه، دسته و خانوار بوده و برای اینکه تمام امکانات حکومتی در فلان منطقه خاص متمرکز گردد، حاضریم تمام تلاش خود را به خرج دهیم که فقط منفعت فلان قوم و دسته تأمین گردد!؟ چنان دگم اندیشیم که می پنداریم یا امکانات تنها در فلان نقطه خاص متمرکز گردد و یا اینکه هرگز به جاغوری نیاید!؟ بر اساس این باور متأسفانه جاغوری تا سرحد یک دسته پایین کشیده شده و تا کنون به این جهان بینی نرسیده ایم که میان «منفعت جاغوری» با «منافع فلان دسته و دنگه و خانوار» فرق گذاریم!!؟ این داستان مضحک و احمقانه تا جای ادامه می یابد که سرانجام به ضرر تمام مردم جاغوری تمام شده و پروژه یا پروژه های که قرار است در جاغوری انجام یابند انصراف داده و از جاغوری به مناطق دیگر سوق داده می شوند. نمونه بارز آن در قضیه داستان مضحک سروی جای ولایت جاغوری بود، که حماقت «اسیران دنگه و دسته» را به روشنی آشکار ساخت. در حالیکه هنوز «تولی»(خرگوش) کشته نگشته بود این جماعت بر سر «تولی» خیالی با سیخ به جان هم افتاده و شخصیت جاغوری را لگد مال نمودند!!؟

««نتیجه!؟؟»»
1) تمام سخن این است که مردم جاغوری به خود آیند و در پی این فجایع تنها به مویه و زاری داخلی اکتفا نکنند؛ بلکه، با تظاهر مدنی و رسانه ای نمودن آن حکومت خایین محلی و مرکزی را به چالش بکشند.
2) برای بازسازی یکی از مسیر های منتهی به جاغوری تلاش پیگیر و بی امان داشته باشند تا به این مهم دست یابند. زیرا، اگر مسیر انشعابی از شاهراه کابل – قندهار به سمت جاغوری پخته و مدرن بازسازی گردد. دیگر شاهد تکرار چنین حوادث مرگبار نخواهیم بود یا به حداقل خواهد رسید.
3) فشار همسان حکومت و مردم جاغوری بر ساکنان پشتون همسایه در مسیرهای منتهی به جاغوری مسلماً نتیجه بخش خواهد بود که این مردم بتوانند با فشار بر طالبان محلی (فرزندان و برادران خود) این جماعت خودسر را به نوعی کنترل نموده و مانع ماین گذاری راه های این مسیر گردند. چشم پوشی از تعصب های کهنه و پوسیده دسته و دنگه و حرکت در مسیر منافع کلان تمام مردم جاغوری مهمترین اصل در مهار نارسایی های داخلی و بدست آوری موفقیت های خارج از جاغوری خواهد بود.

خرمی

منتشر شده در مقالات
کد خبر: 1114
 • افتتاح حوزه علمیه ولایت در بامیان
  افتتاح حوزه علمیه ولایت در بامیان به گزارش پایگاه خبری رسالت ْ روز گذشته  (سوم شعبان المعظم)همزمان با میلاد حضرت امام حسین (ع) حوزه علمیه رسالت با شرکت علما ْ اساتید ْٖطلاب ْوالی محترم بامیان و سایز اقشار توسط حضرت آیت الله صالحی افتتاح گردید.در این محفل حجت الاسلام بابه محسنی با بیان اینکه :آيت الله…
  نوشته شده در شنبه, 01 ارديبهشت 1397 05:28
 • تجلیل از سالروز شهادت امام موسی ابن جعفر (ع)
  تجلیل از سالروز شهادت امام موسی ابن جعفر (ع)   به گزارش پایگاه خبری رسالت ْ جضرت آیت الله صالحی در سالروز شهادت امام موسی ابن جعفر در سالن کرامت بیان فرمودند که ْبنابر مشهور، و آنچه که شهید مطهری بیان می دارد ْ امرور روز شهادت امام هفتم حضرت موسی الکاظم سلام الله علیه است. ولادت موسی بن…
  نوشته شده در جمعه, 24 فروردين 1397 18:14
 • سمینار یک روزه بعثت از دیدگاه آیات و روایات:
  سمینار یک روزه بعثت از دیدگاه آیات و روایات: به گزارش پایگاه خبری رسالت، در هجدهمین روز از سال ۱۳۹۷ سمینار یک روزه ای با شرکت علما، اساتید و طلاب حوزه علمیه کابل در حوزه علمیه رسالت برگزار گردید. و سخنرانان با تاکید بر اهداف والای بعثت، بعثت پیامبر گرامی…
  نوشته شده در یکشنبه, 19 فروردين 1397 21:20
 • تبدیل افغانستان به مرکز تجارت و ترانزیت منطقه
  تبدیل افغانستان به مرکز تجارت و ترانزیت منطقه پایگاه خبری رسالت -سومین نشست سالانۀ “سام” تحت عنوان (پیشرفت ها و دستآوردهای انکشاف افغانستان و آجندای اصلاحات) قبل از ظهر امروز با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، رسماً افتتاح شد. این نشست که با حضور نمایندگان نزدیک به ۴۰ کشور در ارگ برگزار گردید، رئیس جمهور غنی به…
  نوشته شده در پنج شنبه, 13 مهر 1396 19:04
 • به هر قیمتی که باشد افغانستان را می سازم!
  به هر قیمتی که باشد افغانستان را می سازم! اشرف غنی در مراسم روز جهانی جوان گفت که به هر قیمتی که باشد افغانستان را می سازم. به گزارش پایگاه خبری رسالت، ارگ ریاست جمهوری به مناسبت روز جهانی جوان، مراسمی به منظور حمایت از جایگاه این قشر عظیم کشور برگزار کرد. وی افزود:بیشترین سرمایه سیاسی خود را در…
  نوشته شده در یکشنبه, 22 مرداد 1396 05:53
 • 235 اسیر هزارهِ میرزا اولنگ امروز بعد از ظهر آزاد شدند
  235 اسیر هزارهِ میرزا اولنگ امروز بعد از ظهر آزاد شدند پایگاه خبری رسالت- 235 اسیر هزارهِ میرزا اولنگ امروز بعد از ظهر آزاد شدند.  به گزارش پایگاه خبری رسالت: تعداد 235 نفر از اسرای درقریه میرزا ولنگ پس از 4 روز در نتیجه سعی و تلاش بزرگان محلی با رهبری مقام ولایت از چنگ طالبان وداعش رها شده و دقایقی پیش…
  نوشته شده در چهارشنبه, 18 مرداد 1396 14:51
 • تیر باران 26 کشاورز توسط داعش در سرپل
  تیر باران 26 کشاورز توسط داعش در سرپل پایگاه خبری رسالت - گروه تروریستی تکفیری داعش شب گذشته داعش 26 کشاورز ربوده شده را در سرپل تیرباران کرد. به گزارش پایگاه خبری رسالت ،محمدنور رحمانی، رییس شورای ولایتی سرپل می‌گوید که افراد زیردست شیرمحمد غضنفر، یکی از فرماندهان گروه داعش از میان 27 کشاورزی که روز گذشته از…
  نوشته شده در یکشنبه, 15 مرداد 1396 22:49
 • چهره شهر کابل تغییر می کند
  چهره شهر کابل تغییر می کند براساس طرح و دیزاین جدید حکومت به کمک یک شرکت خصوصی خارجی چهره ظاهری شهر کابل تغییر می کند. به گزارش پایگاه خبری رسالت  "رئیس جمهور غنی" نخستین طرح و دیزاین شهر کابل را شام امروز سه شنبه (۳ اسد) از طریق ویدیو کنفرانس مورد ارزیابی قرار داد. در جریان…
  نوشته شده در چهارشنبه, 04 مرداد 1396 19:24
 • افغانستان چهارمین کشور ناامن جهان
  افغانستان چهارمین کشور ناامن جهان پایگاه خبری رسالت -بانک جهانی در گزارش تازه‌اش افزایش فقر، ناامنی و رشد آهسته‌ی اقتصادی را تهدید‌های جدی برای آینده افغانستان خوانده است. در این گزارش آمده است: “مردم فقیر و تنگدست، آسیب پذیرترین افراد در میان جمعیت افغانستان هستند. پس از سال ۲۰۱۱ میلادی ناامنی و بی‌ثباتی ۱.۳ میلیون…
  نوشته شده در دوشنبه, 22 خرداد 1396 22:28
 • تروریزم نه شیعه می شناسد نه سنی
  تروریزم نه شیعه می شناسد نه سنی پایگاه خبری رسالت -مردم هرات هفتمین روز از شهدای مسجد جامع این شهر را با پیام وحدت و همدلی شیعیان و اهل تسنن گرامی داشتند و از منافقان و دشمنان اسلام ابراز نفرت و انزجار کردند.  هفتمین روز شهادت جمعی از روحانیون و دیگر شهدای حمله تروریستی مقابل مسجد جامع هرات…
  نوشته شده در دوشنبه, 22 خرداد 1396 21:51

فعالیتهای مسجد جامع الزهرا

فعالیتهای حوزه علمیه رسالت