شیخ الازهر، در بیانیه ای کشتن انسان بی گناه را در اسلام حرام دانست و اقدام «تروریست های شیطانی» داعش در اعدام فجیع معاذ الکساسبه، خلبان اردنی را «اقدامی پست» خواند که همه ادیان از آن بیزاری می جویند.

  شیخ احمد الطیب خواستار برخورد شدید جامعه بین المللی با این گروه «تروریستی» که اقدامات او برخلاف آیین اسلام و دستورات پییغمبر است، شد.

وی افزود:« اسلام هر نوع شکنجه چه از طریق سوزاندن یا هر نوع دیگری را حتی در جنگ با دشمن متجاوز حرام دانسته است».

در همین حال دکتر محيي الدين عفيفی، دبیر کل «انجمن تحقیقات اسلامی مصر»، گفت:« متونی که سازمان تروریستی داعش برای اقدامات خود از آنها استنباط می کند همه ضعیف و نادرستند و علمای اسلام پیش از این آنها را رد کرده اند. این احکام داعش هیچگونه پایه ای برای قانونگذاری یا مشروعیت دینی ندارند».

عفیفی افزود: «منبع همه احکام قرآن و سنت پیغمبر است، که در این دو منبع اساسی هیچگونه دلیلی یا متنی مشاهده نشده که سوزاندن دشمن یا اسیر را تجویز کند».